Spread the love

ที่รองแก้วโฟม (EVA)

รับผลิตที่รองแก้วจากโฟม (EVA)

เอทิลีนไวนิลอะซีเตดหรืออีวีเอ (ethylene vinyl acetate – EVA) เป็นโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งได้จากการทำโพลิเมอร์ไรเซชั่น (polymerization)ของสารเอทิลีนโมโนเมอร์ (ethylene monomer) กับสารไวนิลอะซีเตดโมโนเมอร์ (vinyl acetate monomer – VAM) ข้อดี: อีวีเอมีความนุ่ม น้ำหนักเบา ทนทาน สามารถปั๊มเป็นลวดลายต่างๆ  เราคงจะเคยเห็นในพวกงานของเล่นด็ก
ที่รองแก้วโฟมสามารถทำเป็นรูปร่างต่างๆได้โดยใช้การปั๊มตัด ลักษณะงานที่ได้จะเป็นแผ่นๆตัดเป็นรูปตามตัวอย่าง

สนใจของพรีเมี่ยมจากโฟม EVA ออกแบบให้ฟรี!! ปรึกษาเราได้ที่

humordesign@hotmail.com

โทร. 089-6322449