Spread the love

ที่รองแก้วยางหยอด

รับผลิตและออกแบบที่รองแก้วจากยางหยอด จำนวนการผลิตปรึกษา้ราได้

ยางหยอดเป็นของพรีเมี่ยมที่ได้รับความนิยมในการใช้งาน เนื่องจากสามารถทำได้หลายสี และจำนวนขั้นต่ำไม่เยอะ

เมื่อเทียบกับสินค้าอื่นๆ เช่นที่รองแก้วพลาสติกที่จะต้องมีขั้นต่ำที่สูงแต่ค่าชิ้นงานจะถูก

สนใจของพรีเมี่ยมจากยางหยอด ออกแบบให้ฟรี!! ปรึกษาเราได้ที่

humordesign@hotmail.com

โทร. 089-6322449